Arvioinnin hyötyjä

Lääkehoidon arvioinnin jälkeen

  • Lääkehoito on turvallisempaa, kun et hoida toisen lääkkeen haittavaikutuksia toisella lääkkeellä

  • Lääkehoito on taloudellisempaa, kun käytössä vain tarkoituksen mukaiset lääkkeet ja vitamiinit

  • Lääkehoito on tehokkaampaa, kun valmisteiden yhteensopivuus on tarkistettu


Lääkehoidon arvioinnista asiakas saa yksilöllisen raportin, johon on koottu kaikki asiakkaan sairaus- ja lääketiedot ja myös mahdolliset
lääkityksen muutosehdotukset perusteluineen. Raportin voi ottaa mukaan lääkärille ja keskustella lääkärin kanssa mahdollisista muutoksista.

Raportti helpottaa ja nopeuttaa lääkärin työtä, sillä hänen ei tarvitse tehdä laajaa selvitystyötä vaan saa ehdotukset perusteluineen tiivistettynä.


Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.