Yritys

Evenmedillä on Lounais-Suomen Aluehallintoviraston lupa (LSAVI/1939/04.02.03/2013) tehdä lääkehoidon arviointeja itsenäisenä ammatin harjoittajana. Palvelua tarjotaan pääasiassa Varsinais-Suomessa, internet- ja puhelinneuvontapalvelut ovat saatavilla koko Suomessa. 

Potilaalle tehtävät lääkehoidonarvioinnit ovat arvonlisäverottomia, koska kyseessä on terveydenhuollon ammattilaisen (proviisori) antama yksilöllistä terveyttä edistävä palvelu.

Terveydenhuollon ammattilaista sitoo vaitiolovelvollisuus, joten kaikki tiedonvaihto jo ensi yhteydenotosta lähtien ovat luottamuksellisia. Yrityksellä on myös voimassa oleva potilasvakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa. 

  
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.