LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI (LHKA)


TEHTIIN 86-VUOTIAALLE ROUVALLE, JOKA SAIRASTI SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA, VERENPAINETAUTIA, ETEISVÄRINÄÄ JA VALTIMOIDEN KOVETTUMATAUTIA. HÄNELLÄ OLI OLLUT MYÖS SYDÄNINFARKTI.


ROUVAN ONGELMA OLI, ETTÄ HÄN UUPUI AAMUPÄIVISIN JA KUVASI OLOAAN PAHAKSI. HELPOTTAAKSEEN OLOAAN, HÄN JOUTUI KESKEYTTÄMÄÄN PUUHANSA MENEMÄÄN MAKUULLE. PUOLISOKIN OLI HUOLISSAAN NÄISTÄ PAHANOLON KOHTAUKSISTA, JOTEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINNISSA KESKITYTTIIN SIIHEN. 

LUE LISÄÄ APTEEKKARI-LEHDEN 27.03.2014 LÄÄKITYS KUNTOON PALSTALTA:

HUONO AJOITUS AIHEUTTI KAMALAN OLONTempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.