KATTAVA lääkehoidon arviointi 249 €

Tämä palvelu sopii Sinulle tai omaisellesi, kun pohdit

  • lääkkeiden suurta määrää
  • lääkkeiden päällekkäisyyksiä ja sopivuutta keskenään
  • lääkehoitojen aiheuttamia haittoja
 
Palvelu sisältää asiakkaan taustatietojen kokoamisen sekä asiakkaan haastattelun. Lääkehoidon KATTAVA arviointi huomioi myös asiakkaan iän ja munuaisten kunnon. Palveluun kuuluu seurantakeskustelu 3-6 kuukauden jälkeen arvioinnista. Asiakas saa arvioinnista n. 2 viikon kuluttua haastattelusta raportin, josta selviää

  • tärkeimpien sairauksien hoidon tilanne
  • ajantasainen lääkelista
  • yhteisvaikutukset
  • epätarkoituksenmukaiset lääkitykset
  • lääkehoidon muutosehdotukset ja jatkosuositukset


Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.