KOKO Lääkehoidon kokonaisarviointi 495 €

Tämä palvelu sopii Sinulle tai Omaisellesi, kun pohdit

  • lääkehoitojen vaikutusta kokonaisvaltaisesti
  • lääkehoitojen turvallisuutta ja vaikutusta elämänlaatuun
  • lääkitysten kustannuksia

Palvelu sisältää asiakkaan taustatietojen kokoamisen, asiakkaan haastattelun ja keskustelun hoitavan lääkärin kanssa. Palveluun kuuluu seurantakeskustelu 3-6 kuukauden jälkeen arvioinnista. Asiakas saa itselleen n. 2 viikon kuluttua haastattelusta arviointiraportin, josta selviää
 
  • ajantasainen lääkelista
  • tärkeimpien sairauksien hoidon tilanne
  • epätarkoituksenmukaiset lääkitykset
  • yhteisvaikutukset
  • lääkehoitojen taloudellinen arviointi
  • lääkehoidon muutosehdotuksetTempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.