Tausta

Olen valmistunut Kuopion Yliopistosta (nyk. Itä-Suomen Yliopisto) proviisoriksi vuonna 2008, pääaineena lääkeainetoksikologia. Voit tarkistaa ammattioikeuteni Julki-Terhikistä.

Proviisoriksi valmistumisen jälkeen pääsin TYKS:n sairaala-apteekkiin sijaiseksi ja olin vastuussa syöpälääkkeiden annosvalmistuksesta. Sairaala-apteekista jäin äitiysvapaille, jonka aikana suoritin Lääkehoidon Kokonaisarviointikoulutuksen (LHKA). Sain LHKA-erityispätevyyden vuonna 2012 ja perustin yritykseni Evenmed kesällä 2013. Toimin arviointien lisäksi erilaisissa terveydenhuollon yrityksissä asiantuntijana lääkeasioihin liittyen.

Perustin yritykseni, koska näin LHKA-koulutukseen kuuluneiden potilasharjoitteluiden aikana, miten merkittävästi potilaan vointi voi kohentua, jos hänen koko lääkityksensä tarkastetaan. Vaikka lääkehoidon arvioinnilla lääkemäärä ei aina vähentyisikään, lääkitysturvallisuus paranee, kun potilaalla on juuri hänelle sopiva lääkitys.

Minulla on Lounais-Suomen Aluehallintoviraston lupa (LSAVI/1939/04.02.03/2013) tehdä lääkehoidon arviointeja Varsinais-Suomessa sekä tarjota internet- ja puhelinneuvontaa koko Suomessa.Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana.